«Κλείδωσε» η ημερομηνία των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

147

Μετά από πολλές διαβουλεύσεις και αλλαγές, έχουμε την τελική ημερομηνία διεξαγωγής των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, λοιπόν, θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, καθώς επίσης και οι ευρωεκλογές. Θα ακολουθήσει, την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, ο δεύτερος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ 133 / τ.Α΄ / 26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διερεύνηση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012 (Α’ 57) για την εφαρμογή των ανωτέρω η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.

Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α΄ αναθεώρησης του 2019
26 Μαΐου 2019: Ευρωεκλογές – Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές
2 Ιουνίου 2019 – Επαναληπτικές Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές